/ Lagu Korea / Ich Wünsch Mir, Do Wöhrs He

B.A.P - Ich Wünsch Mir, Do Wöhrs He

Lirik lagu : B.A.P - Ich Wünsch Mir, Do Wöhrs He

Dä Oleander blöht, die Uhr ess ömjestellt,
Daach für Daach verjeht,
bess mer nit mieh nohzällt.
Klatschmohn em Fahnemeer,
jähl, himmelblau un jröön,
dä Prinz weed affjefiert,
duhrt noch jet, bess mer’n krönt.

Ich wünsch mir, du wöhrs he, du wöhrs he bei mir.
Drusse en der Naach ne Muezzin.
Ich wünsch mir, du wöhrs he,
du hätts längs kapiert,
wieso ‘ch noch ens hermoot, unbedingk.

Die Strooß litt do wie’n Schlang,
ussjestreck enn der Sonn,
su harmlos wie se kann. Saharasand ess blond.
Kaum Wasser mieh em Fluß, dä Sommer steht parat,
ne övverfüllte Bus. Enn Rissani ess Maat.

Ich wünsch mir, du wöhrs he, du wöhrs he bei mir,
he bei mir’n künnts alles selver sinn.
Ich schriev dir’e klei Leed
un scheck et heim noh dir.
Pass joot drop op, bess ich et dir sing.

Kanone op’ner Muer, dozwesche Fatima,
mir selver op der Spur, bess demnähx, Inch Allah!
Übersetzung kölsch – deutsch:
blöht – blüht
nit mieh nohzällt – nicht mehr nachzählt
jähl – gelb
affjefiert – abgefeiert
duhrt – dauert
hermoot – hermußte
Maat – Markt
drop op – drauf auf
op ner Muer – auf einer Mauer
Inch Allah – so Gott will